Základným predpokladom bezproblémového priebehu plaveckého kurzu a spokojnosti detí i rodičov je kvalitný tím odborne zaškolených plaveckých inštruktorov.
V školskom roku 2014/2015 absolvujú žiaci vašej školy plavecký kurz pod vedením týchto inštruktorov plávania našej plaveckej školy:

bazén Materská škola Jarná ul.
horný rad zľava: Ivanka Kolmanová, Ivanka Kuderová
dolný rad zľava: Evka Moskalová, Zuzka Bučková, Editka Šoltésová

01 kurzy pre verejnost

bazén Mestská krytá plaváreň

horný rad zľava: Martin Nedelka, Peťa Sliviaková, Janko Korčok, Jitka Hlavňová Tonko Kubáň, Ivka Kuderová
dolný rad zľava: Danka Krajčovičová, Táňa Závodníková, Daša Valicová