Predplavecká príprava
 • - predplavecká príprava pre deti od 3 rokov do 6 rokov
 • - bazén: Materská škola na Jarnej ulici v Žiline (Hliny VII)
 • - forma výučby: skupinová
 • - počet detí v skupine: 6 - 8
 • - stupne výučby: predplavecká príprava, zdokonaľovacia príprava
 • - dĺžka lekcie: 60 min. (15 min. rozcvičenie, 30 min. pobyt vo vode, 15 min. hygiena, usušenie)
 • - frekvencia lekcií: 1 – 2 x týždenne
TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH KURZOV 2018

03.05. 2018 - 28.06.2018

2 x týždenne, pondelok - streda

16.00 – 17.00 hod.                   16 lekcií          cena: 80,- €   

17.00 – 18.00 hod.                   16 lekcií          cena: 80,- €   

 

02.05.2018 - 27.06.2018

2 x týždenne, utorok - štvrtok

16.00 – 17.00 hod.                    17 lekcií          cena: 85,- €

17.00 – 18.00 hod.                    17 lekcií          cena: 85,- €

 

20.04.2018 – 22.06.2018 

1 x týždenne, piatok

16.00 – 17.00 hod.                   10 lekcií          cena: 50,- €   

17.00 – 18.00 hod.                   10 lekcií          cena: 50,- €   

 

TERMÍN PRIHLASOVANIA DO NOVÉHO KURZU:   16.04.2018  (PIATOK 26.03.2018)

POZNÁMKA:

Výučba sa nekoná počas školských prázdnin a sviatkov.

Prihláška na stiahnutie:
alt 
 
Prípravné, základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy
 • - plavecká príprava pre deti od 6 rokov do 14 rokov
 • - bazén: Mestská krytá plaváreň Žilina
 • - forma výučby: skupinová
 • - počet detí v skupine: 8 – 10 - 12
 • - stupne výučby: základný, pokročilý, zdokonaľovací
 • - dĺžka lekcie: 60 min. (10 min. rozcvičenie, 40 min pobyt vo vode, 10 min. hygiena a osušenie)
 • - frekvencia lekcií: 1 – 2 x týždenne
TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH KURZOV 2017

02.05.2018 - 27.06.2018

2 x týždenne, pondelok - streda

16.00 – 17.00 hod.                    15 lekcií          cena: 85,- €

17.00 – 18.00 hod.                    15 lekcií          cena: 85,- €

 

03.05.2018 - 28.06.2018

2 x týždenne, utorok - štvrtok

16.00 – 17.00 hod.                   16 lekcií          cena: 90,- €   

17.00 – 18.00 hod.                   16 lekcií          cena: 90,- €     

  

12.01.2018 - 29.06.2018 - kurz naplnený

1 x týždenne, piatok

16.00 – 17.00 hod.                   22 lekcií          cena: 125,- €   

17.00 – 18.00 hod.                   22 lekcií          cena: 125,- €    

 

TERMÍN PRIHLASOVANIA DO NOVÉHO KURZU:   16.04.2018

POZNÁMKA:

Výučba sa nekoná počas sanitárnych dní, školských prázdnin a sviatkov.

Prihláška na stiahnutie:
alt 
 
ZĽAVY - platí pre kurz prípravný, základný, zdokonaľovací
 
- poprosíme požiadavky na ľavy uvádzať v prihláške
 
Zľava za tri po sebe nasledujúce kurzy 5 %
Zľava za  päť a viac po sebe nasledujúcich kurzov 10 %
Dvaja rodinný príslušníci v jednom termíne 5 %
Traja rodinný príslušníci v jednom termíne 10 %
Deti  ZŤP 20 %


Základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy pre dospelých

 • - plavecké kurzy pre mládež (spravidla od 14 rokov) a dospelých
 • - bazén: Mestská krytá plaváreň Žilina
 • - počet osôb v skupine: 6 - 8
 • - stupne výučby: základný, pre pokročilých, zdokonaľovací

TERMÍN KURZU 2018

 

02.05.2018 - 27.06.2018

 

2 x týždenne, utorok - štvrtok

 

 

18.00 – 19.00 hod.                 16 lekcií          cena: 90,- €

 

 

TERMÍN PRIHLASOVANIA DO NOVÉHO KURZU:   16.04.2018

Poznámka: Výučba sa nekoná počas školských prázdnin a sviatkov.
 

Kondičné plávanie

 • - 6 mesačný plavecký program určený záujemcom o dlhodobé kondičné plávanie, ak majú zvládnuté plávanie na úrovni zdokonalovacieho plaveckého kurzu
 • - bazén: Mestská krytá plaváreň Žilina
 • - forma výučby: skupinová
 • - počet detí v skupine: 15
 • - dĺžka lekcie vo vode: 50 minút
 • - frekvencia lekcií: 1 - 3 x týždenne
TERMÍN KURZU 2018 
 

06.02.2018 - 29.06.2018 - kurz naplnený

1 - 3 x týždenne, utorok – štvrtok - piatok  

Utorok                         18.00 – 19.00, 20.00 – 21.00             

Štvrtok                         18.00 – 19.00, 19.00 – 20.00              

Piatok                          17.00 – 18.00                                     

Cena:

1 x týždenne               utorok, štvrtok, piatok:  70 €
2 x týždenne               utorok-štvrtok,utorok-piatok,  štvrtok-piatok: 131 €
3 x týždenne               utorok-štvrtok-piatok: 176 €

 

TERMÍN PRIHLASOVANIA DO NOVÉHO KURZU:   15.01.2018        

Poznámka: Výučba sa nekoná počas prázdnin a sviatkov.
Prihláška na stiahnutie:
alt 
 
Individuálna výučba
 • - tréningový plán je prispôsobený priamo klientom na základe veku, úrovne zručnosti plávania a individuálnych požiadaviek
 • - bazén: Mestská krytá plaváreň Žilina
 • - forma výučby: individuálna
 • - počet účastníkov v skupine: max. 1 - 3
 • - stupne výučby: prípravný, základný, zdokonaľovací
 • - dĺžka lekcie: 60 min. (10 min. rozcvičenie, 40 min pobyt vo vode, 10 min. hygiena a osušenie)
 • - frekvencia lekcií: podľa požiadaviek a možností klienta
 • - cena za 1 lekciu (vyučovaciu hodinu): 15,- €/osoba
 
DARČEKOVÁ POUKÁŽKA
Ponúkame Vám tiež darčekovú poukážku na akýkoľvek kurz plávania pre Vaše dieťa, vnúča, iného rodinného príslušníka alebo priateľa,  ktorého by ste chceli obdarovať. Vhodné aj ako odmena pre zamestnancov.
 
Venujte prosím vo všetkých kurzoch pozornosť zmluvným podmienkam!