Základným predpokladom bezproblémového priebehu plaveckého kurzu a spokojnosti detí i rodičov je kvalitný tím odborne zaškolených plaveckých inštruktorov.
V sezóne 2015 absolvujú prihlásené deti a dospelí plavecký kurz pod vedením nasledujúcich inštruktorov plávania našej plaveckej školy:

bazén Materská škola Jarná ul.
horný rad zľava: Ivanka Kolmanová, Ivanka Kuderová
dolný rad zľava: Evka Moskalová, Zuzka Bučková, Editka Šoltésová

01 kurzy pre verejnost

bazén Mestská krytá plaváreň
zľava: Tonko Kubáň, Janka Greschnerová, Milka Marcinová, Danka Krajčovičová, Janka Nemčeková, Jitka Hlavňová, Kristínka Marcinová, Maťo Nedelka

02 kurzy pre verejnost